TEACHER.

He teaches production and composition at MUDA Kunstsecundair Ghent, where he prepares students for a professional education as a musician.

Karel Van Marcke teaches jazz/pop piano, jazz/pop combo, classical percussion and composition at Utopia Academie voor Podiumkunsten (Aalst) (‘academy of performing arts’).

.

Hij doceert productie en compositie aan het MUDA Kunstsecundair in Gent, met name aan studenten derde graad en studenten die zich voorbereiden voor een hogere muziekstudie.

Karel Van Marcke geeft jazz/pop piano, klassiek slagwerk, jazz/pop ensemble, compositie en algemene muziekcultuur aan Academie voor Podiumkunsten van Aalst (UTOPIA).

Festive inauguration of UTOPIA, the new building for the academy and the city library (June 2018). Pictures Sofie De Vriese.

“The most difficult thing to do for young musicians is to add a narrative to a song they’ve been composing. A story is exactly what appeals to and seduces an audience. My mission? I want to teach my students to tell real stories with their music.”

“Het moeilijkste voor jonge muzikanten is een verhaal toevoegen aan een song die ze gecomponeerd hebben. Een verhaal is net wat een publiek aantrekt en verleidt. Ik zie het als mijn missie om mijn studenten écht te laten vertellen met hun muziek.”